Foorum on loodud terviseandmete ja andmekaitsega seotud aktuaalsete teemade kajastamiseks. Foorumi kaudu on kõigil võimalik esitada küsimusi tervishoiuga seotud andmekaitse teemadel.

Avaleht > Teemad > Terviseandmete töötlemine

TEEMAD

Küsimused ja vastuse, mis on foorumi haldaja poolt jaotatud teemade kaupa.

Terviseandmete edastamine e-posti vahendusel ning krüpteerimine19.10.2016
Arst peab isikuandmete (sh terviseandmete) edastamisel e-posti vahendusel arvestama, millist teavet ning kellele ta edastab. ...
Perearsti kvaliteedisüsteem ja patsiendi andmete pärimine06.10.2015
Tervishoiuteenuse osutaja ehk siis antud juhul perearst võib patsiendi andmeid töödelda ilma nõusolekuta tervishoiuteenuse osutamiseks – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse (TTKS) ...
Mida peab teadma andmete pärimisel tervise infosüsteemist?09.04.2015
Tervishoiuteenuse osutajal on tervise infosüsteemis olevatele isikuandmetele juurdepääsu õigus tervishoiuteenuse osutamise lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks. ...
Millal võib tervishoiutöötaja patsiendi terviseandmeid töödelda?12.03.2015
Isikuandmete töötlemine (sh nende kasutamine, vaatamine infosüsteemis, päringute tegemine, avaldamine jne) on lubatud tervishoiuteenuse osutamiseks. ...
Millega tuleb terviseandmete töötlemisel arvestada?16.01.2015
Isikuandmete töötlemine peab vastama isikuandmete töötlemise põhimõtetele, sh: ...
Terviseandmete töötlemine töösuhtes16.01.2015
Tõendi esitamise kohustust seadusest ei tulene. Tööandjale peab piisama sellest, kui töötaja teavitab oma vajadusest minna arsti juurde. Seejuures ei ...
Ebaseaduslik andmete kasutamine 15.01.2015
Terviseandmete ebaseadusliku töötlemise eest võidakse tervishoiutöötajat karistada rahatrahviga kuni 1200 eurot ja haiglat rahatrahviga kuni 32 000 eurot. Väärtegude kohtuväline ...

SAADA KÜSIMUS