Foorum on loodud terviseandmete ja andmekaitsega seotud aktuaalsete teemade kajastamiseks. Foorumi kaudu on kõigil võimalik esitada küsimusi tervishoiuga seotud andmekaitse teemadel.

Avaleht > Teemad > Terviseandmed

TEEMAD

Küsimused ja vastuse, mis on foorumi haldaja poolt jaotatud teemade kaupa.

Bioloogilise vanema terviseandmete kättesaadavus17.02.2017
Tere. ...
Kahtlused diagnoosi vastavuses tegelikkusega05.12.2016
Arst peab oma tervishoiuteenuse osutamisel lähtuma nii võlaõigusseaduses (41. peatükk), tervishoiuteenuse osutamise korraldamise seaduse ning ka muudest eriseadustest tulenevatest nõuetest. ...
Õpetaja ning õpilast puudutavad terviseandmed24.09.2015
Isikuandmed on mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, olenemata sellest, millisel kujul või vormis need andmed on ...
Terviseandmete mõiste03.02.2015
Isikuandmed on mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed ...
Kes võivad haiglas minu andmeid näha? 23.01.2015
Eelkõige võivad terviseandmeid teada tervishoiuteenuse osutaja (haigla) ja tema juures tegutsevad tervishoiutöötajad: arst (nii eriarst kui ka perearst), hambaarst, õde ...
Kas minu tööandja tohib nõuda minult kui töötajalt teavet esitatud töövõimetuslehe kohta?23.01.2015
Töötaja peab tööandjale esimesel võimalusel teatama oma ajutisest töövõimetusest ja võimaluse korral selle eelduslikust kestusest. Töötaja ei pea teatama ajutise ...

SAADA KÜSIMUS