Foorum on loodud terviseandmete ja andmekaitsega seotud aktuaalsete teemade kajastamiseks. Foorumi kaudu on kõigil võimalik esitada küsimusi tervishoiuga seotud andmekaitse teemadel.

Avaleht > Teemad > Terviseandmete avalikustamine

TEEMAD

Küsimused ja vastuse, mis on foorumi haldaja poolt jaotatud teemade kaupa.

Surnud pereliikme terviseandmetele juurdepääsu saamine15.04.2016
Igal inimesel on õigus saada isikuandmete töötlejalt enda kohta käivaid andmeid (isikuandmete kaitse seadus § 19 lg 2). Üldjuhul saab ...
Kas perearst võib keelduda lapsest lahus elavale lapsevanemale lapse terviseseisundi kohta käivate andmete edastamisest?12.03.2015
Kuna Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse  59^3 lõike 1 kohaselt on patsiendil juurdepääs oma isikuandmetele tervise infosüsteemis. Kuna eeldatavasti laps ei ole võimeline ...
Kas arst võib teavitada patsiendi lähikondseid patsiendi terviseseisundist?16.01.2015
Tervishoiuteenuse osutaja ja tervishoiuteenuse osutamisel osalevad isikud peavad hoidma saladuses neile tervishoiuteenuse osutamisel või tööülesannete täitmisel teatavaks saanud andmeid patsiendi ...

SAADA KÜSIMUS