Foorum on loodud terviseandmete ja andmekaitsega seotud aktuaalsete teemade kajastamiseks. Foorumi kaudu on kõigil võimalik esitada küsimusi tervishoiuga seotud andmekaitse teemadel.

Avaleht > Teemad > Terviseandmete töötlemine töösuhtes

TEEMAD

Küsimused ja vastuse, mis on foorumi haldaja poolt jaotatud teemade kaupa.

Terviseandmete töötlemine töötervishoiukontrolliga seonduvalt02.10.2016
Tervise infosüsteemi ehk digiloo pidamist ning juurdepääsu reguleerib tervishoiuteenuste korraldamise seadus, mille kohaselt on tervishoiutöötajal juurdepääs digiloole ainult tervishoiuteenuse osutamise ...
Kutsehaigestumise uurimine tööandja poolt16.11.2015
Ainsad juhud, mil tööandjal on seadusest tulenev õigus ja kohustus töödelda töötaja tervislikku seisundit kirjeldavaid andmeid, on tööõnnetus ja kutsehaigused ...
Kes tuvastab ajutise töövõimetuse?07.03.2015
Töötajal on õigus keelduda töö tegemisest, kui ta on ajutiselt töövõimetu ravikindlusseaduse tähenduses. Ajutise töövõimetuse tuvastab arst, hambaarst või ämmaemand, ...
Tööandja ja tervisekontroll 03.02.2015
Töötervishoiuarst väljastab tööandjale tervisekontrolli otsuse, milles esitab vajadusel ettepanekud töötaja töökeskkonna või töökorralduse muutmiseks. Töötervishoiuarstil on kohustus hoida töötajate tervise- ...

SAADA KÜSIMUS