Foorum on loodud terviseandmete ja andmekaitsega seotud aktuaalsete teemade kajastamiseks. Foorumi kaudu on kõigil võimalik esitada küsimusi tervishoiuga seotud andmekaitse teemadel.

Avaleht > Patsient > Tööandja ja tervisekontroll

PATSIENT

Tööandja ja tervisekontroll

Teema: Terviseandmete töötlemine töösuhtes

Milliseid andmeid on tööandjal võimalik töötaja kohta küsida seoses tervisekontrolliga?

Töötervishoiuarst väljastab tööandjale tervisekontrolli otsuse, milles esitab vajadusel ettepanekud töötaja töökeskkonna või töökorralduse muutmiseks. Töötervishoiuarstil on kohustus hoida töötajate tervise- ja eraeluandmete konfidentsiaalsust. See kehtib ka tööandjale andmete edastamise osas, sest töötervishoiuarst võib tööandjale tervisekontrolli tulemuste kohta teatada ainult seda, millised piirangud ta seadis töötajale tööülesannete täitmiseks tervise vastunäidustuste tõttu. Muid andmeid tööandjal ei ole õigus töötervishoiuarstilt nõuda ega saada.