Foorum on loodud terviseandmete ja andmekaitsega seotud aktuaalsete teemade kajastamiseks. Foorumi kaudu on kõigil võimalik esitada küsimusi tervishoiuga seotud andmekaitse teemadel.

Avaleht > Patsient > Kas minu tööandja tohib nõuda minult kui töötajalt teavet esitatud töövõimetuslehe kohta?

PATSIENT

Kas minu tööandja tohib nõuda minult kui töötajalt teavet esitatud töövõimetuslehe kohta?

Teema: Terviseandmed

Kas minu tööandja tohib nõuda minult kui töötajalt teavet esitatud töövõimetuslehe kohta?

Töötaja peab tööandjale esimesel võimalusel teatama oma ajutisest töövõimetusest ja võimaluse korral selle eelduslikust kestusest. Töötaja ei pea teatama ajutise töövõimetuse asjaolusid täpsemalt, st mis haigus või vigastus selle põhjustas. Seda ei märgita ka töövõimetuslehele.

Tööandja peab seega usaldama arsti poolt välja antud töövõimetuslehte. Kahtluste korral on tööandjal õigus esitada haigekassa piirkondlikule osakonnale avaldus haiguslehe väljaandmisega seotud asjaolude kontrollimiseks.