Foorum on loodud terviseandmete ja andmekaitsega seotud aktuaalsete teemade kajastamiseks. Foorumi kaudu on kõigil võimalik esitada küsimusi tervishoiuga seotud andmekaitse teemadel.

Avaleht > Patsient > Kes võivad haiglas minu andmeid näha?

PATSIENT

Kes võivad haiglas minu andmeid näha?

Teema: Terviseandmed

Kes võivad haiglas minu andmeid näha?  

Eelkõige võivad terviseandmeid teada tervishoiuteenuse osutaja (haigla) ja tema juures tegutsevad tervishoiutöötajad: arst (nii eriarst kui ka perearst), hambaarst, õde ja ämmaemand. Samas puutuvad patsientide terviseandmetega kokku ka muu haigla toetav personal (hooldajad, arve väljastajad jmt). Kõik need isikud peavad hoidma saladuses neile tervishoiuteenuse osutamisel või tööülesannete täitmisel teatavaks saanud andmeid patsiendi isiku ja tema tervise seisundi kohta, samuti hoolitsema selle eest, et dokumentides sisalduvad andmed ei saaks teatavaks kõrvalistele isikutele.