Foorum on loodud terviseandmete ja andmekaitsega seotud aktuaalsete teemade kajastamiseks. Foorumi kaudu on kõigil võimalik esitada küsimusi tervishoiuga seotud andmekaitse teemadel.

Avaleht > Meedik > Kas perearst võib keelduda lapsest lahus elavale lapsevanemale lapse terviseseisundi kohta käivate andmete edastamisest?

MEEDIK

Kas perearst võib keelduda lapsest lahus elavale lapsevanemale lapse terviseseisundi kohta käivate andmete edastamisest?

Teema: Terviseandmete avalikustamine

Kas perearst võib keelduda lapsest lahus elavale lapsevanemale lapse terviseseisundi kohta käivate andmete edastamisest?

Kuna Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse  59^3 lõike 1 kohaselt on patsiendil juurdepääs oma isikuandmetele tervise infosüsteemis. Kuna eeldatavasti laps ei ole võimeline aru saama tema tervise seisundist ning läbivaatamise tulemustest, siis otsustab lapse asemel tema seaduslik esindaja ehk lapsevanem. Seni, kuni mõlemal vanemal on vanemlikud õigused, on nad võrdselt lapse esindajad ja neil on õigus tutvuda lapse isikuandmetega, sh terviseandmetega (v otilde;laõigusseaduse § 766 lõige 4). Perearstil on võimalik keelduda lapse kohta andmeid väljastamast, kui vanemal puuduvad vanemlikud õigused (ehk ta ei ole lapse seaduslik esindaja). 

Soovi korral loe lisaks: