Foorum on loodud terviseandmete ja andmekaitsega seotud aktuaalsete teemade kajastamiseks. Foorumi kaudu on kõigil võimalik esitada küsimusi tervishoiuga seotud andmekaitse teemadel.

Avaleht > Meedik > Kas arst võib teavitada patsiendi lähikondseid patsiendi terviseseisundist?

MEEDIK

Kas arst võib teavitada patsiendi lähikondseid patsiendi terviseseisundist?

Teema: Terviseandmete avalikustamine

Kas tervishoiuteenuse osutaja võib teavitada patsiendi lähikondseid patsiendi terviseseisundist?

Tervishoiuteenuse osutaja ja tervishoiuteenuse osutamisel osalevad isikud peavad hoidma saladuses neile tervishoiuteenuse osutamisel või tööülesannete täitmisel teatavaks saanud andmeid patsiendi isiku ja tema tervise seisundi kohta.

Kuigi seadusandja on lubanud tervishoiutöötajal teavitada patsiendi tervise seisundist, tervishoiuteenuse osutamisest ja sellega kaasnevatest ohtudest patsiendi omakseid, peab tervishoiutöötaja sealjuures järgima isikuandmete töötlemise minimaalsuse põhimõtet. On ilmselge, et lähedaste teavitamine ei hõlma terviseseisundi üksikasjade avaldamist, vaid väga üldise informatsiooni jagamist.
Patsiendi diagnoosi avaldamine lähedastele ei ole põhjendatud, välja arvatud juhul, kui andmete avaldamata jätmise korral võib patsient oluliselt kahjustada ennast või teisi isikuid.