Foorum on loodud terviseandmete ja andmekaitsega seotud aktuaalsete teemade kajastamiseks. Foorumi kaudu on kõigil võimalik esitada küsimusi tervishoiuga seotud andmekaitse teemadel.

Avaleht > Üldine > Terviseandmete mõiste

ÜLDINE

Terviseandmete mõiste

Teema: Terviseandmed

Mis on terviseandmed?

Isikuandmed on mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on.

Terviseandmed on delikaatsed isikuandmed. Terviseandmed on kõikvõimalikud patsiendi kohta käivad andmed, mis on saadud talle tervishoiuteenust osutades. Lihtsamalt öeldes on terviseandmed igasugune teave patsiendi haiguste ja määratud ravi kohta.