Foorum on loodud terviseandmete ja andmekaitsega seotud aktuaalsete teemade kajastamiseks. Foorumi kaudu on kõigil võimalik esitada küsimusi tervishoiuga seotud andmekaitse teemadel.

Avaleht > Üldine > Tervisekaart

ÜLDINE

Tervisekaart

Teema: Puudub

Kas kooli sekretäril on õigustatud juurdepääs lapse tervisekaardile? Minu laps lahkus koolist ja ilma, et ma oleksin palunud saatis koolisekretär mulle elektrooniliselt väljavõtte lapse tervisekaardist, kus oli sensitiivset informatsiooni. Kas mitte kooliõde, kes on volitatud andmete käitleja ei oleks pidanud saatma krüpteeritult või siis kinnises ümbrikus ja ainult sel juhul, kui lapsevanem küsib? Kui pere kolib välismaale kas on õigus saada originaalid end a kätte?

Tänan

Tere, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel kehtestatud määruse "Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale." § 2 lg 3 punkt 4 ütleb, et õde väljastab vajadusel õpilasele või lapsevanemale tervise kohta teatise, tõendi või epikriisi ning tervisekaardist koopia või väljavõtte.

Seega oleks koopia pidanud edastama õde. Mis puudutab tervisekaardi originaali nõudmise õigust, siis sellist õigust kahjuks ei ole, kuna koolis toimub tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimine tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel. Nimetatud seadus näeb ette, et tervisekaarti tuleb säilitada vähemalt 110 aastat patsiendi sünnist.

Loodame, et vastusest oli abi.

Andmekaitse Inspektsioon