Foorum on loodud terviseandmete ja andmekaitsega seotud aktuaalsete teemade kajastamiseks. Foorumi kaudu on kõigil võimalik esitada küsimusi tervishoiuga seotud andmekaitse teemadel.

Avaleht > Patsient > Terviseandmete töötlemine töötervishoiukontrolliga seonduvalt

PATSIENT

Terviseandmete töötlemine töötervishoiukontrolliga seonduvalt

Teema: Terviseandmete töötlemine töösuhtes

Kas töötervishoiuteenust osutaval ettevõttel on inimese digiloo kasutamiseks samasugused õigused nagu perearstil ning mis juhtub kui isik kasutab oma õigust sulgeda oma andmed arsti ees digiloos? Kas inimese nõusolek on vajalik, et töötervishoiuteenuse osutaja saaks tutvuda digiloos olevate terviseandmetega?

Tervise infosüsteemi ehk digiloo pidamist ning juurdepääsu reguleerib tervishoiuteenuste korraldamise seadus, mille kohaselt on tervishoiutöötajal juurdepääs digiloole ainult tervishoiuteenuse osutamise lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks.

Sisuliselt, kui on olemas lepinguline suhe töötervishoiuteenust osutava ettevõttega, siis on selle ettevõtte tervishoiutöötajal võimalik saada juurde digiloos isiku terviseandmetele. Kui isikule osutatakse tervishoiuteenust tema teadmisel (ehk tegemist pole otsustusvõimetu isikuga – nt teadvusetu isikuga), siis on tervishoiutöötajal õigus ilma isiku nõusolekuta tema terviseandmeid töödelda. Nimetatud asjaolusid reguleerib nimetatud seaduse § 4.1 lõige 1 ning § 59.3 lõige 2.

Kui isik on oma andmed digiloos arsti eest sulgenud, siis töötervishoiuteenust osutaval ettevõttel ning selle ettevõtte tervishoiutöötajal puudub juurdepääs selle isiku terviseandmetele digiloos.