Foorum on loodud terviseandmete ja andmekaitsega seotud aktuaalsete teemade kajastamiseks. Foorumi kaudu on kõigil võimalik esitada küsimusi tervishoiuga seotud andmekaitse teemadel.

Avaleht > Meedik > Perearsti kvaliteedisüsteem ja patsiendi andmete pärimine

MEEDIK

Perearsti kvaliteedisüsteem ja patsiendi andmete pärimine

Teema: Terviseandmete töötlemine

On öeldud, et patsiendi terviseandmete  töötlemise eelduseks on patsiendi pöördumine tervishoiuteenuse saamiseks. Kas see tähendab seda, et kui perearsti kvaliteedisüsteemiga seoses näeb kohalikust infosüsteemist patsientide nimekirja, kellel on kontrollimata teatud verenäit või tegemata immuniseerimiskava järgne vaktsiin, siis perearstil/pereõel puudub õigus kontrollida tervise infosüsteemist, kas patsient on käinud seda teenust saamas mõne teise tervishoiuteenuse osutaja juures, et vältida patsiendi asjatut kohale kutsumist?

Tervishoiuteenuse osutaja ehk siis antud juhul perearst võib patsiendi andmeid töödelda ilma nõusolekuta tervishoiuteenuse osutamiseks – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse (TTKS) § 4.1 lõige 1. järgi. See tähendab, et perearst võib oma infosüsteemis või paberil dokumenteerida patsiendile osutatud tervishoiuteenusega seotud infot.

Tervise infosüsteemis kui riiklikus infosüsteemis olevatele isikuandmetele on tervishoiuteenuse osutajal juurdepääs tervishoiuteenuse osutamise lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks (TTKS § 59.3 lõige 2)

Tervishoiuteenuse osutajal sh perearstil ei ole võimalik saada juurdepääsu tervise infosüsteemi kantud andmetele muuks juhuks kui tervishoiuteenuse osutamiseks. Tervishoiuteenuse osutamiseks on  vajalik, et patsient pöörduks tervishoiuteenuse saamiseks tervishoiuteenuse osutaja poole (v.a. kui tegemist on otsustusvõimetu patsiendiga).

Kvaliteedisüsteem iseenesest ei ole aluseks tervise infosüsteemist andmete pärimiseks ning samuti isiku kuulumine perearsti nimistusee ei tähenda, et poolte vahel ( patsient ja perearst) oleks koheselt sõlmitud tervishoiuteenuse osutamiseks leping, mis annaks aluse ravisuhteks, ning sellest tulenevalt andmete pärimiseks tervise infosüsteemist.

Kuid  kui sellinekvaliteedisüsteemiga seotud andmete vaatamise kohustus tuleneb konkreetsest seadusest, siis on tegemist isikuandmete töötlemisega seaduse alusel (isikuandmete kaitse seaduse § 14 lg 1 p 1) ning selleks ei ole vaja eraldi isiku nõusolekut.