Foorum on loodud terviseandmete ja andmekaitsega seotud aktuaalsete teemade kajastamiseks. Foorumi kaudu on kõigil võimalik esitada küsimusi tervishoiuga seotud andmekaitse teemadel.

Avaleht > Patsient > Õpetaja ning õpilast puudutavad terviseandmed

PATSIENT

Õpetaja ning õpilast puudutavad terviseandmed

Teema: Terviseandmed

Täiskasvanud kooliõpilasel on määratud skisofreenia diagnoos, millest ta ise ei ole kellegile rääkinud. Kui õpetaja kaudselt viitab või teeb märkusi koolitunnis oma õpilase tervisliku seisundi osas, siis kas selline tegevus on taunitav?

Isikuandmed on mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, olenemata sellest, millisel kujul või vormis need andmed on (isikuandmete kaitse seaduse (IKS § 4 lõige 1). Delikaatseteks isikuandmeteks on andmed isiku tervisliku seisundi ja puude kohta (IKS § 4 lg 2 punkt 3).

Isikuandmete avalikustamiseks peab olema kas isiku nõusolek või seadusest tulenev alus.

Küsimuses toodu osas jääb üldse arusaamatuks, kuidas ning millisel õiguslikul alusel on see õpetaja saanud teavet õpilase kohta. Õpetajatel puudub otsene juurdepääs õpilaste terviseandmetele ning kui tegemist on need andmed on ebaseaduslikult saadud, siis selline tegevus on karistatav. Õpilase tervisliku seisundi kohta märkuste tegemisega võidakse rikkuda õpetajate eetikakoodeksit (vt: http://www.eetika.ee/et/haridus/kutse/koodeksid

Kui isik siiski leiab, et tema kohta on avaldatud laimu või tema eraelu puutumatust on riivatud, siis on tal võimalik pöörduda kohtusse – vt selles osas võlaõigusseaduse § 1046 ja § 1047.