Foorum on loodud terviseandmete ja andmekaitsega seotud aktuaalsete teemade kajastamiseks. Foorumi kaudu on kõigil võimalik esitada küsimusi tervishoiuga seotud andmekaitse teemadel.

Avaleht > Meedik > Mida peab teadma andmete pärimisel tervise infosüsteemist?

MEEDIK

Mida peab teadma andmete pärimisel tervise infosüsteemist?

Teema: Terviseandmete töötlemine

Mida peab teadma andmete pärimisel tervise infosüsteemist?

Tervishoiuteenuse osutajal on tervise infosüsteemis olevatele isikuandmetele juurdepääsu õigus tervishoiuteenuse osutamise lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks.

Patsient peab olema reaalselt olema avaldanud tahet tulla arsti vastuvõtule.

Näiteks: ei anna õigust patsiendi andmeid vaadata asjaolu, et isik on perearsti nimistu koosseisus. Tervishoiuteenuse osutaja peab tagama, et tema juures töötavad arstid ja õed teostakse juurdepääsuõigust üksnes tervishoiuteenuse osutamise lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks. 

Tervishoiuteenuse osutajal on õigus salvestada andmeid tervise infosüsteemist, kui see on vajalik tervishoiuteenuse osutamise lepingu sõlmimiseks või täitmiseks.

Tervise infosüsteem kontrollib andmete pärimise korral kas tervishoiuteenuse osutajast juriidilisel isikul on kehtiv tegevusluba ning juhul, kui päringu algatab tervishoiutöötaja, siis ka tervishoiutöötaja registreeringu kehtivust.