Foorum on loodud terviseandmete ja andmekaitsega seotud aktuaalsete teemade kajastamiseks. Foorumi kaudu on kõigil võimalik esitada küsimusi tervishoiuga seotud andmekaitse teemadel.

Avaleht > Meedik

Meediku poolt esitatud küsimused

Meediku poolt esitatud või neile suunatud küsimused.

Perearsti kvaliteedisüsteem ja patsiendi andmete pärimine06.10.2015
Tervishoiuteenuse osutaja ehk siis antud juhul perearst võib patsiendi andmeid töödelda ilma nõusolekuta tervishoiuteenuse osutamiseks – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse (TTKS) ...
Mida peab teadma andmete pärimisel tervise infosüsteemist?09.04.2015
Tervishoiuteenuse osutajal on tervise infosüsteemis olevatele isikuandmetele juurdepääsu õigus tervishoiuteenuse osutamise lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks. ...
Kas perearst võib keelduda lapsest lahus elavale lapsevanemale lapse terviseseisundi kohta käivate andmete edastamisest?12.03.2015
Kuna Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse  59^3 lõike 1 kohaselt on patsiendil juurdepääs oma isikuandmetele tervise infosüsteemis. Kuna eeldatavasti laps ei ole võimeline ...
Millal võib tervishoiutöötaja patsiendi terviseandmeid töödelda?12.03.2015
Isikuandmete töötlemine (sh nende kasutamine, vaatamine infosüsteemis, päringute tegemine, avaldamine jne) on lubatud tervishoiuteenuse osutamiseks. ...
Millega tuleb terviseandmete töötlemisel arvestada?16.01.2015
Isikuandmete töötlemine peab vastama isikuandmete töötlemise põhimõtetele, sh: ...
Kas arst võib teavitada patsiendi lähikondseid patsiendi terviseseisundist?16.01.2015
Tervishoiuteenuse osutaja ja tervishoiuteenuse osutamisel osalevad isikud peavad hoidma saladuses neile tervishoiuteenuse osutamisel või tööülesannete täitmisel teatavaks saanud andmeid patsiendi ...

SAADA KÜSIMUS