Foorum on loodud terviseandmete ja andmekaitsega seotud aktuaalsete teemade kajastamiseks. Foorumi kaudu on kõigil võimalik esitada küsimusi tervishoiuga seotud andmekaitse teemadel.

Avaleht > Hea tava

HEA TAVA

Tere tulemast terviseandmete kaitse foorumisse!

Siit leiad selgitava teabe, millega tutvumise järel saab vältida hilisemaid arusaamatusi. 

Miks ja kelle poolt on foorum loodud?

Terviseandmete kaitse foorum on loodud koostöös Eesti E– tervise SihtasutuseAndmekaitse Inspektsiooni ja Terviseametiga. Selle eesmärk on kajastada terviseandmete ja andmekaitsega seotud aktuaalseid teemasid ning suurendada sel viisil inimeste teadlikkust võimalikest ohtudest ja anda neile riskide vältimiseks vajalikku infot.

Mida foorum võimaldab? 

  • Foorumi kaudu on kõigil võimalik esitada küsimusi tervishoiu valdkonnaga seotud andmekaitse teemadel. Küsimusele annab valdkonna eksperdi poolne vastus viie tööpäeva jooksul.
  • Kõik foorumisse saadetud küsimused jäävad andmebaasi, kuid avaldatakse vaid need, mis vastavad foorumi üldisele eesmärgile.   
  • Küsimuste vastused on tõenduspõhised ja võivad sisaldada ka täiendavaid viiteid (linke) kas õigusaktidele või muudele vajalikele dokumentidele ja lisainfole. Samuti võivad vastused sisaldada küsimuses esitatud või vastuses kajastuvate mõistete selgitusi. 
  • Eesmärgile vastavad küsimused ja vastused kuvatakse foorumi keskkonnas. Küsimuse esitamisel ei ole vaja ega kohustuslik avaldada kontaktandmeid, foorumi kasutamisel saab jääda anonüümseks. 

Foorumi kasutamine ei eelda alati küsimuse esitamist, vastuseid tekkinud küsimustele on võimalik saada ka varem samal teemal kellegi teise esitatud küsimuste ja vastuste alt. Foorumi haldajad uuendavad ka rubriiki „Kasulikku lugemist“. 

Küsimust esitades on hea märkida oma roll „patsient“ või „meedik“ või jätta roll märkimata, valides rolliks “üldine”. See aitab foorumi haldajal jaotada küsimusi sisu ja esitajate grupi järgi. Selle tulemusena on võimalik koondada vastuseid ja infot, arvestades sihtgruppi. 

Lisaks küsimustele ja nende vastustele kajastatakse foorumi osas “Kasulikku lugemist” olulisi artikleid ja lisamaterjali foorumi eesmärgist tulenevatel teemadel.

Millised on foorumi administraatori õigused?

Foorumi administraatoril on õigus muuta esitatud küsimusi vastavaks korrektsele keelekasutusele. Samuti võib kustutada näiteks laimavaid sõnu.

Oleme tänulikud kõikide esitatud küsimuste eest. 

KASULIKKU KASUTAMIST!

SAADA KÜSIMUS