Foorum on loodud terviseandmete ja andmekaitsega seotud aktuaalsete teemade kajastamiseks. Foorumi kaudu on kõigil võimalik esitada küsimusi tervishoiuga seotud andmekaitse teemadel.

Avaleht > Üldine

Üldised küsimused

Üldised küsimused, mis ei ole suunatud konkreetsele sihtgrupile.

Tervisekaart11.09.2017
Tere, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel kehtestatud määruse "Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale." ...
vastus küsimusele24.04.2017
Tere, kõige pealt soovitan selgitusi küsida (kirjalikult) nii koolilt kui perearstilt. Kui peale seda Teie kahtlused saavad kinnitust, siis saate pöörduda kaebusega ...
Bioloogilise vanema terviseandmete kättesaadavus17.02.2017
Tere. ...
Kutsehaigestumise uurimine tööandja poolt16.11.2015
Ainsad juhud, mil tööandjal on seadusest tulenev õigus ja kohustus töödelda töötaja tervislikku seisundit kirjeldavaid andmeid, on tööõnnetus ja kutsehaigused ...
Terviseandmete mõiste03.02.2015
Isikuandmed on mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed ...

SAADA KÜSIMUS