Foorum on loodud terviseandmete ja andmekaitsega seotud aktuaalsete teemade kajastamiseks. Foorumi kaudu on kõigil võimalik esitada küsimusi tervishoiuga seotud andmekaitse teemadel.

Avaleht > Kasulik lugemine > Töötaja isikuandmete edastamine tööandja poolt

Töötaja isikuandmete edastamine tööandja poolt

Tööandja peab töötajate isikuandmete edastamisel usaldusisikule lähtuma isikuandmete töötlemise eesmärgist, kirjutab andmekaitse inspektsioon (AKI) oma kodulehel.

AKIlt on uuritud, kas tööandja võib keelduda andmast töökollektiivi usaldusisikule töötaja individuaalsete töönäitajate edastamisest, kui töötaja pole sellega nõus.

Kuigi töötajate usaldusisikul on õigus töödelda ka isikuandmeid ning muud konfidentsiaalset teavet, ei tähenda see, et usaldusisikul on õigus saada kõik võimalikku konkreetse töötaja kohta käivat informatsiooni. Andmete avaldamisel tuleb lähtuda isikuandmete töötlemise eesmärgipärasuse ja minimaalsuse põhimõtetest, st andmete avaldamiseks peab olema selge ja põhjendatud eesmärk ning andmeid võib avaldada üksnes sellises ulatuses, milles need on eesmärgi saavutamiseks vältimatult vajalikud.

Töötajate usaldusisik on töötaja, kelle on valinud töötajate üldkoosolek oma esindajaks töösuhete küsimustes tööandjaga. Usaldusisik ja tööandja peavad tegema koostööd vastastikuse usalduse alusel ja heas usus, võttes arvesse töötajate ja tööandja õigusi, kohustusi ja huve. Muuhulgas on usaldusisikul õigus tutvuda takistamatult töötingimuste, sealhulgas töökorraldusega ning saada tööandjalt oma ülesannete täitmiseks vajalikku teavet.

Kuupäev: 09.04.2015