Foorum on loodud terviseandmete ja andmekaitsega seotud aktuaalsete teemade kajastamiseks. Foorumi kaudu on kõigil võimalik esitada küsimusi tervishoiuga seotud andmekaitse teemadel.

Avaleht > Kasulik lugemine > Andmevahetuskiht X-tee

Andmevahetuskiht X-tee

Riigi infosüsteemide andmevahetuskiht X-tee on tehniline ja organisatsiooniline keskkond, mis võimaldab korraldada turvalist internetipõhist andmevahetust riigi infosüsteemide vahel. X-tee võimaldab asutustel/inimestel turvaliselt andmeid vahetada, samuti korraldada isikute juurdepääsu riigi andmekogudes säilitatavatele ja töödeldavatele andmetele.

X-tees on mitmekülgne turvalahendus: autentimine, mitmetasemeline autoriseerimine, kõrgetasemeline logide töötlemise süsteem, krüpteeritud ja ajatempliga varustatud andmeliiklus.

X-tee vahendusel suhtleb üle saja erineva infosüsteemi. X-tee teenustest saab ülevaate riigi infosüsteemi haldussüsteemi (RIHA) vahendusel.

Avaliku ja erasektori ettevõtted ning asutused saavad oma infosüsteemi X-teega liita. Nii saavad nad kasutada sealseid teenuseid oma elektroonilises keskkonnas või pakkuda X-tee kaudu oma e-teenuseid. X-teega liidestamine võimaldab asutusel kokku hoida ressursse, sest andmevahetuskiht on juba olemas. Andmevahetus muutub nii riigiasutuste siseselt kui ka kodaniku ja riigivahelisel suhtlemisel tunduvalt tõhusamaks.

Lisaks on X-tee kaudu võimalik teha avaliku teenusena lubatud päringuid, näiteks esitada käibedeklaratsiooni ja selle lisa Maksu- ja Tolliametile. Teenuste kasutamiseks peab lõppkasutaja ennast esmalt ID-kaardi abil või internetipankade kaudu autentima. Ettevõtja esindusõigus tuvastatakse Äriregistri andmete alusel.

Kodanikel võimaldab X-tee kasutada erinevate portaalide kaudu X-tee teenuseid, sh teha päringuid riigi andmebaasidest ja kontrollida endaga seotud infot.

Ametnikud saavad aga kasutada neile mõeldud teenuseid, näiteks dokumendivahetuskeskust, oma asutuse infosüsteemides. Need muudavad ametniku töö efektiivsemaks, sest jääb ära töömahukas paberdokumentide töötlemine, andmete suuremahuline sisestamine ja kontrollimine. Suhtlemine teiste ametnike, ettevõtjate ja kodanikega on kiirem ja täpsem.

Allikas: Riigi Infosüsteemi Amet

Kuupäev: 08.04.2015