Foorum on loodud terviseandmete ja andmekaitsega seotud aktuaalsete teemade kajastamiseks. Foorumi kaudu on kõigil võimalik esitada küsimusi tervishoiuga seotud andmekaitse teemadel.

Avaleht > Kasulik lugemine > Inspektsioon viis läbi auditi haiglate infosüsteemide seas

Inspektsioon viis läbi auditi haiglate infosüsteemide seas

Inspektsioon viis läbi auditid haigla infosüsteemides ESTER ja LIISA ning mõlemad infosüsteemid vastasid andmekaitse nõuetele.

Inspektsioon viis läbi kahes haiglas auditi seoses nende poolt kasutatavate infosüsteemidega ning nende vastavusega isikuandmete kaitse seadusest (IKS) tulenevatele nõuetele. Auditis kontrolliti: kuidas toimib logide süsteem; kuidas on reguleeritud juurdepääs andmetele; kuidas on korraldatud andmete (ka paberdokumentide) säilitamine ning kuidas toimub varundamine; kuidas on korraldatud andmete hävitamine; kas toimub andmete krüpteerimine ja edastamine ehk kas on liidestatud E-Tervise Infosüsteemiga. Audit viidi läbi SA Läänemaa Haigla (SALMH) ning SA Tallinna Lastehaigla (TLH).

Mõlema haigla poolt kasutatud infosüsteemid vastasid isikuandmete kaitse seadusest tulenevatele nõuetele ning kasutatavad turvameetmed ei põhjusta patsientide andmete kadu või isikuandmete omavolilist kasutamist. Üheks erisuseks kahe infosüsteemi puhul on, et LIISA infosüsteemi puhul toimub sisenemine ID-kaardi abil.

 

Kuupäev: 23.01.2015